Detail Penerbit

Nama Penerbit As@-Prima Pustaka      

Daftar buku dari penerbit tersebut:

No Judul Pengarang ISBN Tahun
1 Fiqih syafi'i bagi pemula : dilengkapi dalil Al-Qur'an dan Sunnah Mustafa Daib Al-Bugha ; penerjemah, Nabhani Idris 978-602-14145-5-2 2014
2 Mutiara Qur'an Amirullah Syarbini 978-602-19721-4-4 2013
3 Muhammad : jejak jejak keagungan dan teladan abadi sang nabi akhir zaman Saaiful Hadi El-Sutha 978-602-19721-7-5 2013
4 Muhammad Rasulullah rahmatan lil-'alamin Syiakh Said bin Ali bin Wahf al-Qahthani ; alihbahasa, Nabhani Idris 978-602-14145-3-8 2014
5 Ya Allah pada-Mu aku berserah Muhammad Syafi'ie 978-602-19721-3-7 2013
6 Buku pintar pendidikan karakter : panduan lengkap mendidik karakter anak di sekolah, madrasah dan rumah Amirullah Syarbini 978-602-19721-5-1 2013
7 Islam agama ramah perempuan : memahami tafsir agama dengan perspektif keadilan gender Amirulloh Syarbini 978-602-19721-8-2 2013
8 Rekam jejak para khalifah berdasarkan riwayat hadits 978-602-14145-2-1 2013
9 Parcel cinta dari surga : tuntunan meraih indahnya cinta yang membawa surga Saaiful Hadi El-Sutha 978-602-19721-9-9 2013
10 Rahasia di balik makanan halal dan haram : tinjauan syari'at, ilmiah dan ilmu kesehatan Saiful Hadi El-Sutha 978-602-14145-0-7 2013
11 Mengenal lebih dekat keseharian Rasulullah SAW Abdul-Wahhab bin Nasir Aththariri ; alihbahasa, H. Nasbhani Idris 978-602-14145-4-5 2014
12 Yakinlah, Allah bersamamu Muhammad Syafi'ie el-Bantani 978-602-14145-1-4 2013
13 Mencetak anak sholeh dan juara Amirulloh Syarbini 978-602-19721-6-8 2013
14 Menyimak wejangan Rasulullah Khalid Muhammad Khalid ; penerjemah, Nabhani Idris ; penyunting, Makmun Nawawi 978-602-14145-6-9 2014