Detail Penerbit

Nama Penerbit As-Salam Publishing      

Daftar buku dari penerbit tersebut:

No Judul Pengarang ISBN Tahun
1 Hafal Al-Qur'an dalam sebulan Amjad Qasim ; penerjemah, Saiful Aziz ; penyunting, Andy Setyawan 978-602-9002-63-8 2013
2 Metode dauroh tajwid Al-Qur'an Fathi Khauli ; penerjemah, Muhammad Azhar ; editor, Abu Ahmad Abdul Fattah 978-602-9002-80-5 2014
3 Tuntunan daurah Al-Quran Fathi Khauli ; editor, Abu Ahmad Abdul Fattah 978-602-9002-84-3 2014
4 Methode cepat hafal Al-Quran Yahya Ghautsani ; alih bahasa, Muhammad Azhar ; penyelaras bahasa, Abu Ahmad Abdul Fattah 978-602-9002-75-1 2013
5 Motivasi Islami Abu Rizki Tazzaka ; penyunting, Tim As-Salam Publishing 978-602-9002-89-8 2015
6 Mudahnya mencari rezeki Muhammad Azhar ; editor, Abu Zaka 978-602-9002-82-9 2014
7 Pintar mengurus jenazah : meraih pahala besar ketika terjadi kematian Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin ; penerjemah, Muhammad Yahya ; editor, Abu Ahmad 978-602-9002-56-0 2012
8 Rajin sholat tapi masih kliru : keslaahan yang paling terjadi dalam sholat Abu Ubaidah Walid bin Muhammad ; penerjemah, Siti Nur Inayati ; editor, Muhammad Azhar 978-602-9002-73-7 2013
9 Penganaar ilmu folklor Asep Yudha Wirajaya 978-602-9002-88-1 2014
10 Dahsyatnya energi syukur, istighfar, muhasabah penulis, Muhammad Azhar ; editor, Effendi Abu Ahmad 978-602-9002-66-9 2013
11 Sifat wudhu shalat Nabi SAW Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar Syaikh Nashiruddin Al-Albani ; penerjemah, Abu Ahmad & Muhammad Azhar ; editor, Tim As-Salam Publishing 978-602-9002-90-4 2015
12 Shirah nabawiyah Shafiyurrahman Al-Mubarakfury ; alih bahasa, Andy Setyawan ; editor, Abu Rizky Tazaka & Abu Ahmad 978-602-9002-93-5 2015
13 Kisah para nabi & para sahabat : beserta 99 asmaul husna dan artinya Muhammad Daniel ; editor, Muhammad Azhar 978-602-9002-81-2 2014
14 Ensiklopedi 24 jam amalan Nabi Khalid Al Husainan ; penyunting, Abu Hannan Dzakiya ; editor, Uygar Rasyiq 978-602-9002-53-9 2012
15 Sirah nabawiyah Shafiyurrahman al-Mubarakfury ; alih bahasa, Andy Setyawan ; editor, Setiawan Al-Birru 978-602-9002-85-0 2014
16 Dahsyatnya energi : syukur, istighfar, muhasabah Muhammad Azhar ; editor, Effendi Abu Ahmad 978-602-9002-70-6 2013
17 38 Teknik Nabi SAW dalam mengoreksi kesalahan orang Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid ; penerjemah, Futuhal Arifin ; editor, Abu Ahmad 978-602-9002-58-4 2012
18 Ensiklopedia doa dalam berbagai acara penyusun, Anuarsyah ; editor, Muhammad Azhar 978-602-9002-74-4 2013
19 Moslem champion sukses holistik : kesuksesan boleh jadi diraih oleh mereka yang menunggu, namun itu hanyalah "jatah sia-sia" bagi mereka yang mengejar Muhammad Azhar 978-602-9002-64-5 2013
20 Riyadhus shalihin Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimasyqi ; penerjemah, Abu Ahmad ; editor, Abu Rizki Tazaka 978-602-9002-91-1 2015
21 Umdatul ahkam : kumpulan hadist Bukhari Muslim pilihan Abdul Ghani Al-Maqdisi ; penyusun, Adil Hasan an-Nashr ; traslator, Muhammad Azhar ; editor, Uygar Rasyiq 978-602-9002-54-6 2012
22 Bidadari negeri 1000 menara Munif Sulaiman 978-602-9002-69-0 2013
23 Matan hadits arba'in Imam An-Nawawi ; penerjemah, Muhammad Al-Fatih ; editor, Tim As-Salam 978-602-9002-71-3 2013
24 Anak Islam hafal Hadits Arba'in Abu Ahmad ; editor, Tim As-Salam Publishing 978-602-9002-55-3 2012
25 Menyimpang tanpa sadar : meluruskan pemahaman antara Sunnah dan Bid'ah Said bin Ali bin Wahf Al Qahthani ; penerjemah, Futuhal Arifin ; editor, Abu Ahmad 978-602-9002-57-7 2012
26 Doa mudah hafal mudah amal penyusun, Muhammad Azhar ; editor, Abu Zaka 978-602-9002-83-6 2014
27 Panduan kesehatan wanita : haid - hamail - melahirkan - nifas - menyusui - menopause Avie Andriyani 978-602-9002-77-5 2014
28 Sang penakluk malam : raih tahajud 90 hari tanpa henti Abu Muhammad Al-Isfari 978-602-9002-78-2 2014
29 Doa memang ajaib penyusun, Khalid bin Sulaiman Arrib’i ; editor, Muhammad Azhar 978-602-9002-79-9 2014
30 Mencintai istri jangan setengah hati najah Ahmad Zhihar ; penerjemah, Siti Nur Inayati ; editor, Abu Zaka 978-602-9002-72-0 2013
31 Mudahnya membiasakan anak rajin sholat Hana binti Abdul Aziz Ash-Shunai ; penyusun, Abu Ahmad ; penyunting, Abu Rizki Tazaka 978-602-9002-96-6 2015
32 Terapi tahajud 90 hari tanpa henti : langkah mudah membiasakan tahajud Abu Muhammad Al-Isfari ; penyunting, Yahya Ayyas 978-602-9002-86-7 2014
33 Ajari aku shalat Abu Muhammad Al-Isfari ; editor, Muhammad Azhar 978-602-9002-67-6 2013
34 Ajari aku shalat! Abu Muhammad Al-Isfari ; editor, Effendy Abu Ahmad 978-602-9002-59-1 2012
35 Bahasa Inggris murid berprestasi Sugeng Ristiyanto, Mohamad Nafik An-Nury 978-602-9002-60-7 2012
36 Shahih al-bukhari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari ; penerjemah, Abu Ahmad , Abu Rizky Yazaka 978-602-9002-94-2 2015
37 Panduan kesehatan untuk sang buah hati penulis, Avie Andriyani ; editor, Muhammad Azhar 978-602-9002-76-8 2013
38 Moslem champion : sukses holistik Muhammad Azhar ; editor, Abu Tazaka 978-602-9002-61-4 2012
39 Aku putusin kamu dengan basmalah Asadullah Al-Faruq ; editor, Effendi Abu Ahmad 978-602-9002-68-3 2013
40 Panduan kesehatan wanita Avie Andriyani 978-602-9002-62-1 2012
41 Ukur tensi keimanan anda Abdurrazaq bin Abdul Muhsin Albadar 978-602-9002-65-2 2013
42 Mitos dalam perspektif sastra banding Asep Yudha WirajayaAsep 978-602-9002-87-4 2014
43 Muktashor shahih muslim Imam Muslim bin Hajjaj Annisaburi ; penerjemah, Abu Rizki Tazakka ; editor, Abu Ahmad 978-602-9002-95-9 2015
44 Ar-ruuh Imam Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakr Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ; penerjemah, Abu Ahmad ; editor, Abu Rizky Tazaka 978-602-9002-92-8 2015