Detail Penerbit

Nama Penerbit Anjaya Books      

Daftar buku dari penerbit tersebut:

No Judul Pengarang ISBN Tahun
1 Penting tapi terabaikan : hal ihwal tentang perfilman Indonesia 2012 hasil pengamatan Trio Alun-alun Grand Indonesia H.M. Johan Tjasmadi, Yan Widjaya, Tony Arief 978-602-9308-13-6 2013
2 Pedang Mercu Buwana karya Mansjur Daman 978-602-9308-07-5 2012
3 Pedang Mercu Buwana karya Mansjur Daman 978-602-9308-08-2 2012
4 Pedang Mercu Buwana karya Mansjur Daman 978-602-9308-09-9 2012
5 Menerobos kerajaan Iblis Djair Warni 978-602-9308-23-5 2013
6 Penting tapi terabaikan tentang film Indonesia 2013 H. M. Johan Tjasmadi, Yan Widjaya, Tony Arief 978-602-9308-24-2 2014
7 Mahabharata R.A. Kosasih 978-602-9308-26-6 2014
8 Mahabharata R.A. Kosasih 978-602-9308-27-3 2014
9 Mahabharata R.A. Kosasih 978-602-9308-28-0 2014
10 Mahabharata R.A. Kosasih 978-602-9308-29-7 2014
11 Golok setan Mansjur Daman 978-602-9308-14-3 2013
12 Golok setan Mansjur Daman 978-602-9308-15-0 2013
13 Golok setan Mansjur Daman 978-602-9308-16-7 2013
14 Golok setan Mansjur Daman 978-602-9308-17-4 2013
15 Golok setan Mansjur Daman 978-602-9308-18-1 2013
16 Golok setan Mansjur Daman 978-602-9308-19-8 2013
17 Golok setan Mansjur Daman 978-602-9308-20-4 2013
18 Golok setan Mansjur Daman 978-602-9308-21-1 2013
19 Info film 2015 oleh Johan Tjasmadi, Yan Widjaya, Tony Arief 978-602-9308-30-3 2015
20 Kronologi Mandala Mansyur Daman 978-602-9308-22-8 2013
21 Serangan pamungkas karya Kus Bram 978-602-9308-10-5 2012
22 Serangan pamungkas karya Kus Bram 978-602-9308-11-2 2012
23 Serangan pamungkas karya Kus Bram 978-602-9308-12-9 2012