Detail Penerbit

Nama Penerbit Amantra      

Daftar buku dari penerbit tersebut:

No Judul Pengarang ISBN Tahun
1 Birokrasi : perspektif kinerja dan pelayanan Siti Hidajatul Hidajah ; editor, Nico Ainul Yakin 978-602-19470-5-0 2014
2 Pancasila : sebagai dasar falsafah Negara Republik Indonesia Siti Hidjatul Hidajah ; editor, Nico Ainul Yakin 978-602-19470-7-4 2014
3 BTA : baca tulis Al-Quran H.A Suchaimi 978-602-19470-4-3 2012
4 Ritual dan tradisi Islam : makna upacara tasmiyah dalam perubahan sosial masyarakat Samarinda Siti Hidajatul Hidajah ; editor, Nico Ainul Yakin 978-602-19470-6-7 2014
5 Tuntunan ibadah pasien Nanang Rokhman Saleh, Siti Maimunah 978-602-19470-2-9 2012
6 Buku pintar kyai kampung 978-602-19470-1-2 2012
7 Tuntunan ruhani pasien Nanang Rokhman Saleh, Siti Maimunah 978-602-19470-3-6 2012