Detail Penerbit

Nama Penerbit Altizar      

Daftar buku dari penerbit tersebut:

No Judul Pengarang ISBN Tahun
1 Strategi menggapai taufiq Allah SWT : kitab Sullam At-Taufiq Furqon Syarief Hidayatullah ; penyunting, Triyanto 978-602-14151-0-8 2013
2 Islam aplikatif Furqon Syarief Hidayatullah ; penyunting, Triyanto 978-602-14151-2-2 2013
3 Aktualisasi nilai-nilai Islam : dalam simensi kehidupan Furqon Syarief Hidayatullah ; penyunting, Triyanto 978-602-14151-1-5 2013
4 Solilokul sepasang angsa Tikah Kumala 978-602-14151-3-9 2013