Detail Penerbit

Nama Penerbit Al-Qowam      

Daftar buku dari penerbit tersebut:

No Judul Pengarang ISBN Tahun
1 Abu Bakar Ash-Shidiq R.A : lelaki yang jujur dan paling dicintai Rasulullah SAW Muhammad Ridha ; penerjemah, Arief Munandar ; editor, Lely Mukholishotin, M. Zaid Sariaty Al- Habsyi, Nur Subhana Himmati 978-602-8417-32-7 2013
2 Utsman bin Affan R.A : pemilik dua cahaya malaikat pun malu kepadanya penulis, Muhammad Ridha ; penerjemah, Arif Munandar ; editor, Lely Mukholishotin, M. Zaid Sariaty Al- Habsyi, Nur Subhana Himmati 978-602-8417-35-8 2013
3 Orang mukmin harus kuat : agar lebih dicintai Allah Falih bin Muhammad bin Falih Ash-Shughayir ; penerjemah, Rayyan Firdaus ; editor, Ibnu Abdil Jamil 978-602-8417-38-9 2013
4 Shahih – Dha'if Bulughul Maram : memahami hukum dengan dalil-dalil shahih : terjemahan merujuk kitab syarah hadits dilengkapi mukadimah ilmu hadits Imam Ibnu Hajar Asqalani ; penerjemah dan penyusun, Muhammad Hanbal Shafwan ; editor, Qodri Fathurrahman 978-602-8417-28-0 2013
5 Al-Jawabul kafi : solusi mengatasi masalah hati penulis, Syamsudin Muhammad bin Abi Bakr bin Qayyim Al-Jauziyah ; penerjemah, Salaffudin Abu Sayyid ; editor, Umniyyati Sayyidatul Hauro 978-602-8417-30-3 2013
6 Ummahatul mukminin : biografi istri-istri Rasulullah, ibunda orang-orang beriman penulis, Muhammad Fathi Mas'ad ; penerjemah, Irwan Raihan ; editor, Laely Mucholishotin 978-602-8417-31-0 2013
7 At-Tibyan : adab para penghafal Al-Qur'an Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi ; penerjemah, Umniyyati Sayyidatul Hauro’, Shafura Mar’atu Zuhda, Yuliana Sahadatilla ; editor, Umniyyati Sayyidatul Hauro’, Shafura Mar’atu Zuhda, Yuliana Sahadatilla 978-602-8417-44-0 2014
8 Daulah Bani Abbas dan kerajaan-kerajaan yang menyertainya : fragmen sejarah khilafah Islamiyah sejak era Ahmad Al-Mustazhhir Billah - Muhammad Al-Mutawakil alallah (487H/1094M-923H/1517M) Muhammad bin Ahmad Kan’an ; penerjemah, Arif Munandar ; editor, Shofuro Mar'atu Zuhda 978-602-8417-50-1 2015
9 Daulah Bani Abbas dan kerajaan-kerajaan yang menyertainya : fragmen sejarah khilafah Islamiyah sejak era Ahmad Al-Mustazhhir Billah - Muhammad Al-Mutawakil alallah (487H/1094M-923H/1517M) Muhammad bin Ahmad Kan’an ; penerjemah, Arif Munandar ; editor, Shofuro Mar'atu Zuhda 978-602-8417-51-8 2015
10 Daulah Bani Abbas dan kerajaan-kerajaan yang menyertainya : fragmen sejarah khilafah Islamiyah sejak era Ahmad Al-Mustazhhir Billah - Muhammad Al-Mutawakil alallah (487H/1094M-923H/1517M) Muhammad bin Ahmad Kan’an ; penerjemah, Arif Munandar ; editor, Shofuro Mar'atu Zuhda 978-602-8417-52-5 2015
11 Daulah Bani Umayah : fragmen sejarah Khilafah Islamiah sejak era Muawiah bin Abu Sufyan hingga Marwan bin Muhammad (41H/661M - 132 H/749M) Syaikh Muhammad Ibnu Ahmad Kan‘an ; penerjemah, Irwan Raihan ; editor, Yuliana Syahabatillah, Imroh Mumtahanah 978-602-8417-53-2 2015
12 Ushulun fit tafsir Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin ; penerjemah, Ummu Saniyyah ; editor, Laely Mukholishotin, Umniyati Sayyidatul Haura 978-602-8417-46-4 2014
13 Fikih menjemput jodoh : memahami proses-proses Islami menjemput jodoh dari khitbah hingga menikah Musthafa bin Abul Ghaith Abdulhayi ; penerjemah, Rohmatulloh Ngimadudin ; editor, Umniyyati S. Hauro’ 978-602-8417-54-9 2015
14 Taubat & istighfar : membersihkan hati dari noda dosa Taqiyudin Ahmad bin Abdulhalim bin Taimiyah ; penerjemah, M. Buchori Burhanuddin ; editor, Hawin Murtadlo 978-602-8417-23-5 2012
15 Panduan mengelola sekolah tahfizh penulis, tim Yayasan Al Muntada al Islami ; penterjemah, Ibnu Abdil Bari ; editor, Saptorini, Laily Mukholishotin, Zaid Sariaty 978-602-8417-26-6 2012
16 Jala'ul afham : keutamaan shalawat Nabi SAW Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ; penerjemah, Arif Munandar ; editor, Shofura Mar’atu Zuhda 978-602-8417-39-6 2013
17 'Umdatul fiqh : fikih mazhab Hanbali Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ; penerjemah, Muhammad Al-Fatih, Hawin Murtadlo ; editor, Umniyyati Sayyidatul Hauro', Yuliana Syahadatillah 978-602-8417-49-5 2014
18 Pesona 66 sahabat : menguak jejak-jejak keteladan para sahabat Rasululla SAW penulis, Muhammad Bakr Ismail ; penerjemah, Irwan Raihan ; editor, Laely Mukholishotin 978-602-8417-29-7 2013
19 10 sahabat yang dijamin surga Shalahuddin Mahmud As-Said ; penerjemah, Ali Nurdin ; editor, Abu Sayyid 978-602-8417-24-2 2012
20 Ali bin Abi Thalib R.A. : pemuda pembawa panji kemenangan Islam sahabat Rasulullah di dunia dan akhirat penulis, Muhammad Ridha ; penerjemah, Amir Ghazali ; editor, Lely Mukholishotin, M. Zaid Sariaty Al-Habsyi, Nur Subhana Himmati 978-602-8417-33-4 2013
21 Al-Iqtidha’ : meniti shirathal mustaqim menyelisihi ashabul jahim Ahmad bin Abdulhakim Ibnu Taimiah ; penerjemah, Amir Ghozali ; editor, Lelly Mucholishotien, Imaroh Mumtahanah, Aisyah Izzatun Nisa’ 978-602-8417-47-1 2014
22 Syarah akidah Wasithiyah Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin ; penerjemah, Arif Munandar ; editor, Ummiyatti Sayyidatul Haura', Shafura M. Zuhda 978-602-8417-40-2 2014
23 Syarah akidah Wasithiyah Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin ; penerjemah, Arif Munandar ; editor, Ummiyatti Sayyidatul Haura', Shafura M. Zuhda 978-602-8417-41-9 2014
24 Syarah akidah Wasithiyah Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin ; penerjemah, Arif Munandar ; editor, Ummiyatti Sayyidatul Haura', Shafura M. Zuhda 978-602-8417-42-6 2014
25 Sharimul maslul : hukuman mati bagi penghina Nabi SAW Ibnu Taimiyah ; penerjemah, Rohmatulloh Ngimaduddin ; editor, Laely Mucholishotin, Umniyyati Sayyidatul Hauro, Shafura M. Zuhda 978-602-8417-45-7 2014
26 Syarah akidah Wasithiyah Syaikh Islam Ibnu Taimiyah ; editor, Umniyyati Sayyidatul Haura’ ; penerjemah, Arif Munandar 978-602-8417-36-5 2013
27 Panduan tarbiyah wanita shalihah Isham bin Muhammad Asy-Syarif ; penerjemah, Umar Burhanuddin, Abu Umar Basyir Al-Maidani, Hawin Murtadlo ; editor, Zaid Sariaty ... [et al.] 978-602-8417-27-3 2012
28 Peristiwa-peristiwa dahsyat akhir zaman Sa’id Abdulazhim ; penerjemah, Hawin Murtadlo ; editor, Muhammad Mu‘inuddinillah Basri 978-602-8417-48-8 2014
29 Hilayah thalibil ilmi : perhiasan penuntut ilmu Bakr bin Abdullah Abu Zaid ; penerjemah, Hawin Murtadlo ; editor, Hawin Murtadlo 978-602-8417-43-3 2014
30 'Umdatul ahkam : kumpulan hadits hukum yang shahih penulis, Syaikh Al-Hafizh Taqiyudin Abu Muhammad Abdulghani bin Abdulwahid bin Ali bin Surur Al-Maqdisi Al-Jumaili Al-Hanbali ; penerjemah, Muhammad Al-Fatih, Arsal Abu Arfan ; editor, Aminah Sholihah, Umniyyati Sayyidatul Hauro' 978-602-8417-55-6 2015
31 Husnul khatimah & su’ul khatimah : detik-detik yang menentukan : meraih husnul khatimah dan menghindari su’ul khatimah lengkap dengan kisah-kisah penuh hikmah Aiman Mahmud ; penerjemah, Muhamamd Azhar ; editor, Ibnu Abdil Jamil 978-602-8417-37-2 2013
32 Umar bin Khatab R.A. : pemisah antara kebenaran dan kebatilan penulis, Muhammad Ridha ; penerjemah, Imtihan Syafi’i ; editor, Lely Mukholishotin, M. Zaid Sariaty Al- Habsyi, Nur Subhana Himmati 978-602-8417-34-1 2013
33 Mukhtashar sirah Rasul Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab ; penerjemah, Hawin Murtadlo ; editor, Abu Hanan, Fachmy Mubarok 978-602-8417-25-9 2012