Detail Penerbit

Nama Penerbit Al-Hambra      

Daftar buku dari penerbit tersebut:

No Judul Pengarang ISBN Tahun
1 Tzakiyatun nafs = Mensucikan jiwa Ahmad Farid ; penerjemah, Albani ; editor, tim editor Al-Hambra 978-602-17096-0-3 2012
2 La tahzan for women Nabil bin Muhammad Mahmud ; penerjemah, Pipih Imran Nurtsani ; editor, tim Editor Al-Hambra 978-602-72507-0-3 2015
3 Fikih sunnah wanita Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim ; penerjemah, Ahmad Budianto ; editor, tim editor Al-Hambra 978-602-72507-1-0 2015
4 8 langkah hebat menghafal Al-Qur'an Al Hafizh Abdussalam An-Nadani ; penerjemah, Pipih Imran Nurtsani 978-602-17096-3-4 2012
5 La tahzan for women Nabil bin Muhammad Mahmud ; penerjemah, Pipih Imran Nurtsani ; editor,Tim Editor Al-Hambra 978-602-17096-5-8 2012
6 Sifat shalat Nabi Muhammad Nasirudin Al-Albani ; penerjemah, Muhammad Muhtadi ; editor, tim editor Al-Hambra 978-602-17096-9-6 2014
7 Keajaiban doa dan sedekah Khalid bin Sulaiman Ar Rabi'i ; penerjemah, Muhamamd Mua'mar ; editor, Tim editor Al-Hambra 978-602-17096-7-2 2013
8 Terjemah matan hadits Arba'in Imam An-Nawawi ; penerjemah, Muhammad Al-Fatih ; editor, Tim editor Al-Hambra 978-602-17096-8-9 2013
9 Majlis dzikir ibnu qayim Ali bin Muhammad Adh-Dihami ; penerjemah, Muhammad Albani ; editor, Tim Editor Al-Hambra 978-602-17096-6-5 2012
10 Rahasia panjang umur Muhammad Mahmud Abdullah ; penerjemah, Pardan Saprudin ; editor, Tim editor al-hambra 978-602-17096-4-1 2012