Detail Penerbit

Nama Penerbit Al-Andalus      

Daftar buku dari penerbit tersebut:

No Judul Pengarang ISBN Tahun
1 Revolusi menghafal Al-Qur'an Yahya Abdul Fatah Az-Zawawi ; terjemah, Dinta ; editor, tim editor Al-Andalus 978-602-70136-8-1 2015
2 Khadijah Ibrahim Muhammad Hasan Al-Jamal ; penerjemah, Khalid Abdullah, Nur Rahman, Alfa Rais ; editor, tim editor Al-Andalus 978-602-70136-1-2 2014
3 Minhajul muslimminhalulI muslim Penulis: Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri ; Terjemah : Andi Subarkah, Lc Editor : Mutamimah Khomsah, Wendy PebrianggaTerjemah : Andi Subarkah, Lc Editor : Mutamimah Khomsah, Wendy Pebriangga 978-602-70136-6-7 2014
4 Sirah Nabawiyah Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri ; penerjemah, Halim Tri Hantoro ; editor, tim editor Al-Andalus 978-602-70136-2-9 2014
5 Aisyah Sulaiman An-Nadwi ; terjemah, Isa Abdullah, Nur Rahman ; editor, tim editor Al-Andalus 978-602-70136-0-5 2014
6 Riyadhus shalihin Imam An-Nawawi ; penerjemah, Arif Rahman Hakim ; editor, Andi Wicaksono, Junaidi Manik 978-602-70136-4-3 2014
7 Mutiara Hadits shahih Bukhari Muslim Muhammad Fu’ad Abdul Baqi ; terjemah, Arif Rahman Hakim ; editor, Junaidi Manik 978-602-70136-3-6 2014
8 Pendidikan anak dalam Islam Penulis : Muhammad Nasih Ulwan ; Penerjemah : Arif Rahman Hakim, Lc Editor : Tim Editor Al-AndalusPenerjemah : Arif Rahman Hakim, Lc Editor : Tim Editor Al-Andalus 978-602-70136-5-0 2014
9 Bulughul maram penulis, Ibnu Hajar Al-Ashqalani ; Editor : Arif Hidayat 978-602-70136-7-4 2014