Dauru Muassi Nahdlatil wathan assyekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid AlPancori fidda'wah al Islamiyah bi jazirati Lombok Indonesia (peranan pendiri NW TGKH, M Zainuddin Abd. Majid dalam berdakwah di P

Judul Dauru Muassi Nahdlatil wathan assyekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid AlPancori fidda'wah al Islamiyah bi jazirati Lombok Indonesia (peranan pendiri NW TGKH, M Zainuddin Abd. Majid dalam berdakwah di Pulau Lombok
Pengarang Sholah Sukarnawardi
Penerbit Badan Penerbitan dan Penerjemahan Nahdhatul Wathan
ISBN 978-602-19713-1-4
Tahun 2012