Ringkasan zad al ma'ad

Judul Ringkasan zad al ma'ad
Pengarang Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab ; alih bahasa, Muzaffar Sahidu ; editor, Eko Haryanto Abu Ziyad
Penerbit Aqwam
ISBN 978-979-039-212-0
Tahun 2013