Rumpaka lagu kapasindenan

Judul Rumpaka lagu kapasindenan
Pengarang dikempelkeun sareng disusun ku Yoyo Risyaman Wiranata
Penerbit Yrama Widya
ISBN 978-602-277-850-9
Tahun 2015