Menggereja di tengah zaman yang berubah : himpunan keputusan sidang Sinode Gereja Kristen Pasundan (GKP) tahun 1969-1994

Judul Menggereja di tengah zaman yang berubah : himpunan keputusan sidang Sinode Gereja Kristen Pasundan (GKP) tahun 1969-1994
Pengarang Weinata Sairin
Penerbit Yrama Widya
ISBN 978-602-277-320-7
Tahun 2013