Pendidikan Islam untuk taman kanak-kanak

Judul Pendidikan Islam untuk taman kanak-kanak
Pengarang
Penerbit PT. Pelangi Indonesia
ISBN 978-602-7800-75-5
Tahun 2013