Politik

Judul Politik
Pengarang by Andrew Heywood ; Alih Bahasa, Ahmad Lintang Lazuardi ; penyunting, Sobary Mohammad, ST
Penerbit Pustaka Pelajar
ISBN 978-602-229-376-7
Tahun 2014