Buku ajar penanganan ruptur kronik Achilles

Judul Buku ajar penanganan ruptur kronik Achilles
Pengarang Dwikora Novembri Utomo
Penerbit Bahar Inspirasi Laksana
ISBN 978-602-71617-1-9
Tahun 2015