Pembelajaran tematik integratif kegemaranku

Judul Pembelajaran tematik integratif kegemaranku
Pengarang oleh Nunung Nurhayati... [et al.]
Penerbit Yrama Widya
ISBN 978-979-077-987-7
Tahun 2013