Pembelajaran tematik integratif diri sendiri

Judul Pembelajaran tematik integratif diri sendiri
Pengarang oleh Nunung Nurhayati... [et al.]
Penerbit Yrama Widya
ISBN 978-979-077-986-0
Tahun 2013