Pencemaran

Judul Pencemaran
Pengarang oleh Nunung Nurhayati
Penerbit Yrama Widya
ISBN 978-979-077-979-2
Tahun 2013