Sekolah Ramah Anak Mencegah Kekerasan dalam Sekolah

Judul Sekolah Ramah Anak Mencegah Kekerasan dalam Sekolah
Pengarang Oleh Zainal Aqib
Penerbit Yrama Widya
ISBN 978-602-277-247-7
Tahun 2013